BM CertificationCertyfikacja łańcucha dostaw
SBP Sustainable Biomass Program

SBP Sustainable Biomass Program

SBP Sustainable Biomass Program (Program Zrównoważonej Biomasy) to wyjątkowy system certyfikacji biomasy drzewnej wykorzystywanej w przemysłowej produkcji energii na dużą skalę. SBP zapewnia, że biomasa drzewna jest produkowana zgodnie z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi odpowiedzialnej biomasy drzewnej.

SBP Sustainable Biomass Program

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Otrzymaj ofertę

Co to jest SBP?

Certyfikacja SBP daje producentom biomasy drzewnej możliwość wykazania zgodności z europejskimi przepisami, wymogami regulacyjnymi i wymogami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biomasy użytej do produkcji ciepła i energii. Ponadto, system SBP pomaga zapewnić  dokładne dane dotyczące emisji dwutlenku węgla i energii do użytkownika końcowego, wspierając w ten sposób krajowe inicjatywy na rzecz śledzenia redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikacja ma zastosowanie dla fabryki produkcji pelletu, brokerów, handlowców pelletu drzewnego i wiórów, a także innych osób zajmujących się produkcją lub sprzedażą biomasy drzewnej.

System SBP można połączyć z istniejącą certyfikacją Forest Stewardship Council® (FSC®) i Program for Endorsement of Forest Certification (PEFC). Certyfikat SBP nie zastępuje jednak certyfikatu FSC ani PEFC. Chociaż niektóre wymagania pokrywają się ze standardowymi wymaganiami FSC i PEFC, ich certyfikacja nie obejmuje wszystkich kryteriów certyfikacji SBP – i odwrotnie.

Numer licencji: FSC-A000521

Dlaczego warto certyfikować zgodnie ze standardem SBP?

Certyfikat SBP zapewnia, że biomasa drzewna jest pozyskiwana i produkowana w sposób odpowiedzialny. Certyfikat jest deklaracją zgodności firmy z wymogami prawnymi, regulacyjnymi i zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej.

Wybierając certyfikat SBP:

  • wykazują Państwo, że surowce z biomasy drzewnej są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i identyfikowalny na wszystkich etapach łańcucha dostaw;
  • posiadają Państwo certyfikat potwierdzający, że Państwa firma jest promotorem odpowiedzialnej produkcji energii z biomasy;
  • posiadają Państwo zweryfikowane przez strony trzecie profile danych dotyczących emisji dwutlenku węgla i energii, o których można dalej informować klientów;

Jak uzyskać certyfikat SBP?

Aby uzyskać certyfikat, firma musi wdrożyć skuteczny system SBP, który spełnia wymagania standardu SBP. BM Certification, we współpracy z SCS Global Services, która jest akredytowaną jednostką certyfikującą SBP, może zapewnić Państwu usługi certyfikacyjne.

Skontaktuj się z nami , aby uzyskać więcej informacji.

 

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.