BM Certification
Certyfikacja łańcucha dostaw

Certyfikacja łańcucha dostaw

Certyfikacja łańcucha dostaw potwierdza, że firma wykorzystuje do produkcji drewno pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, a materiał drewniany jest monitorowany w trakcie wszystkich procesów produkcyjnych i handlowych — od podmiotu zarządzającego lasu do producenta gotowego produktu.
ISCC International Sustainability and Carbon Certification
Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.