BM Certification
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Państwa prywatność i ochrona danych jest niezwykle istotna dla firmy SIA „BM Certification”. W celu zapewnienia zgodnego z prawem, uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę BM Certification. Zwracamy uwagę, że podane informacje nie są wyczerpujące oraz mogą zostać zmienione, doprecyzowane i uzupełnione.

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR:

SIA „BM Certification”
Nr rejestracyjny: 40003806040
Adres: Jūrkalnes iela 15, Ryga, LV-1046, Łotwa
Telefon: +371 67772135
E-mail: info@bmcertification.com

Dane do kontaktu z firmą BM Certification w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: info@bmcertification.com. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można zadawać, korzystając z powyższych danych kontaktowych bądź w siedzibie firmy BM Certification.

Firma BM Certification dba o prywatność i ochronę danych osobowych klientów z poszanowaniem legalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie) i innych właściwych przepisów prawa w zakresie prywatności i przetwarzania danych.

Firma BM Certification przetwarza dane osobowe na podstawie zgody klienta — osoby, której dane dotyczą.

Wszyscy użytkownicy strony internetowej firmy BM Certification mają możliwość skontaktowania się z firmą BM Certification przy użyciu formularza kontaktowego oraz ankiety „Otrzymaj ofertę”. Przesłane informacje są gromadzone przez pracowników firmy BM Certification w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Dokładna lista zbieranych danych jest dostępna poniżej. Dane są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Przed wysłaniem pierwszej wiadomości lub ankiety użytkownik strony powinien zapoznać się z Polityką prywatności i zaznaczyć, że wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik strony internetowej ma możliwość odwołać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych, składającwniosek zgodnie z punktem 11 Polityki prywatności.

Firma BM Certification przechowuje dane podane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej do momentu zażądania przez użytkownika strony internetowej ich usunięcia przez odwołanie zgody na ich przechowywanie bądź po osiągnięciu celu ich przechowywania (np. po udzieleniu odpowiedzi na wniosek). Przepis ten nie ma wpływu na wszystkie obowiązkowe przepisy, zwłaszcza te, które dotyczą okresów obowiązkowego przechowywania danych.

Z formularzy kontaktowych i ankiet zgłoszeniowych na stronie internetowej firmy BM Certification pozyskiwane są następujące informacje:

Otrzymaj konsultację — pozyskiwane są następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej firmy, numer telefonu, adres e-mail, region, wiadomość od klienta. Przed wysłaniem wiadomości klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności firmy BM Certificartion. W zależności od przesłanej wiadomości pracownicy firmy BM Certification przetwarzają otrzymane dane zgodnie z Polityką prywatności w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

Otrzymaj ofertę — pozyskiwane są następujące informacje: nazwa firmy, adres strony internetowej, adres siedziby i adres faktyczny, imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej oraz inne informacje dotyczące działalności firmy i statusu certyfikacji. Przed wysłaniem wiadomości klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności firmy BM Certificartion. Po otrzymaniu ankiety pracownicy firmy BM Certification przetwarzają otrzymane dane zgodnie z Polityką prywatności w celu przygotowania oferty dla klienta.

Ankieta zgłoszenia na szkolenie — pozyskiwane są następujące informacje: adres e-mail, nazwa firmy, numer rejestracyjny, adres siedziby, numer rachunku bankowego, numer telefonu, imię i nazwisko i adres e-mail uczestnika, nazwa i termin szkolenia, którego dotyczy zgłoszenie. Przed wypełnieniem ankiety zgłoszeniowej klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności firmy BM Certificartion oraz ma możliwość wyrażenia zgody na fotografowanie jego wizerunku w trakcie szkolenia i jego późniejszą publikację. Po otrzymaniu wniosku pracownicy firmy BM Certification przetwarzają dane podane w ankiecie zgłoszeniowej zgodnie z Polityką prywatności w celu przeprowadzenia działań organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem szkolenia.

Subskrypcja wiadomości — pozyskiwane są następujące dane: adres e-mail. Podany adres e-mail jest dodawany na platformie Mailigen. Po dodaniu adresu e-mail na platformie Mailigen na adres e-mail abonenta wysyłana jest wiadomość z informacją, że został on dodany do listy abonentów Mailigen firmy BM Certification. Na dany adres e-mail wysyłana jest informacja o możliwości rezygnacji z otrzymywania wiadomości. Każda wiadomość zawiera również link umożliwiający rezygnację z dalszego otrzymywania wiadomości.

Na stronie internetowej klient ma możliwość skontaktowania się z przedstawicielem firmy BM Certification przy użyciu okna czatu online Jivochat. W ramach czatu gromadzone są informacje dotyczące danych kontaktowych użytkownika strony internetowej w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Firma BM Certification chroni dane klienta, wykorzystując możliwości nowoczesnych technologii z uwzględnieniem istniejącego ryzyka związanego z prywatnością. Firma BM Certification stosuje dostępne w rozsądnym zakresie zasoby organizacyjne, finansowe i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie danych podczas ich przesyłania (szyfrowanie SSL).

Klient może uzyskać informacje dotyczące zgromadzonych przez nas danych osobowych i skorzystać z praw przysługujących mu jako osobie, której dane dotyczą, w następujący sposób:

składając wniosek osobiście w biurze spółki SIA “BM Certification” pod adresem: Jūrkalnes iela 15, Ryga, Łotwa, w każdy dzień roboczy w godzinach 9:00–18:00;
składając wniosek drogą elektroniczną na adres e-mail: info@bmcertification.com. Wniosek należy podpisać przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Po otrzymaniu wniosku klienta firma BM Certification dokonuje oceny jego treści i możliwości identyfikacji klienta oraz w razie potrzeby zwraca się do klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, aby w miarę możliwości upewnić się, że dane zostaną przesłane właściwej osobie, której dane dotyczą , i ograniczyć ryzyko nadużycia danych klienta.

Firma BM Certification kontaktuje się z klientem, korzystając z danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail, adresu pocztowego i innych podanych informacji) podanych przez niego w formularzu kontaktowym na stronie internetowej, w wiadomości e-mail, telefonicznie bądź w inny sposób.

Strony internetowe firmy BM Certification mogą wykorzystywać pliki cookies. Zasady przetwarzania plików cookies są dostępne tutaj.

Na stronach internetowych firmy BM Certification mogą być umieszczone linki do stron internetowych osób trzecich, które mają własne zasady użytkowania i ochrony danych osobowych, za które firma BM Certification nie ponosi odpowiedzialności.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.