BM CertificationCertyfikacja wyrobów budowlanych
Oznakowanie CE drewnianych wyrobów budowlanych

Oznakowanie CE drewnianych wyrobów budowlanych

Wraz z przystąpieniem Łotwy do Unii Europejskiej (UE) i otwarciem jednolitego rynku europejskiego producenci wyrobów budowlanych są zobowiązani do spełniania wymogów UE określonych dla tej branży w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011. Jedynym sposobem potwierdzenia zgodności z niniejszym rozporządzeniem jest uzyskanie oznakowania CE.

Oznakowanie CE drewnianych wyrobów budowlanych

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Otrzymaj ofertę

Co to jest oznakowanie CE?

Oznakowanie CE w branży budowlanej zostało wprowadzone w 1989 r. na mocy Dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych (CPD). W dniu 1 lipca 2013 r. dyrektywa ta została zastąpiona rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR), na mocy którego oznakowanie CE jest obowiązkowe dla wszystkich wyrobów budowlanych, dla których opracowano zharmonizowane normy europejskie (hEN) lub wydano Europejską Ocenę Techniczną (ETA) i które zostały wprowadzone na rynek UE, w tym na rynek łotewski.

Czynności, jakie należy przeprowadzić, aby uzyskać oznaczenie CE, są określone w atestacji zgodności. Niektóre z nich przeprowadzane są przez producenta, a inne przez uznane organy, takie jak laboratoria badawcze lub jednostki certyfikujące. Istnieją cztery poziomy (systemy) atestacji, z których pierwszy jest najbardziej złożony (należy spełnić kilka krytycznych punktów bezpieczeństwa), a czwarty jest najprostszy.

Jak uzyskać certyfikat CE?

Aby przeprowadzić certyfikację w celu uzyskania oznakowania CE, firma musi zapewnić zgodność wyrobów budowlanych z wymogami Rozporządzenia nr 305/2011 i odpowiedniej zharmonizowanej normy europejskiej (hEN).

BM Certification to akredytowana jednostka certyfikująca, która świadczy usługi w zakresie certyfikacji CE i szkoleń dotyczących wymagań odpowiedniej normy.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dlaczego certyfikat CE jest niezbędny?

W przypadku produktu z oznakowaniem CE konsument może mieć pewność, że dostarczane wyroby spełniają przynajmniej minimalne wymagania użytkowe określone w zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Certyfikat CE jest wymagany w celu poświadczenia zgodności produktu z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz wymaganiami zharmonizowanych norm europejskich. Certyfikacja jest obowiązkowym wymogiem dla większości wyrobów budowlanych wprowadzanych do sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Wybór certyfikacji CE oznacza:

 • nadzór nad systemem kontroli procesu produkcyjnego;
 • poświadczenie zgodności wyrobu z podstawowymi wymaganiami (wymaganiami BHP, ochrony środowiska itp.) określonymi w aktach prawnych;
 • większą konkurencyjność firmy na rynku dzięki oznakowaniu produktu znakiem CE i możliwości jego dystrybucji na rynku wewnętrznym krajów UE i EFTA;
 • potwierdzenie, że produkcja firmy jest zgodna z przepisami prawa UE oraz wymaganiami odpowiedniej normy EN;
 • niezależną ocenę strony trzeciej.

Systemy certyfikacji oznakowania CE:

 • Certyfikacja prefabrykowanych budynków drewnianych
 • Certyfikacja tarcicy
 • Certyfikacja drewna klejonego
 • Certyfikacja prefabrykowanych drewnianych więźb dachowych
 • Certyfikacja płyt drewnopochodnych
 • Certyfikacja okien i drzwi zewnętrznych
 • Certyfikacja materiałów wykończeniowych z litego drewna
 • Certyfikacja sklejki
 • Certyfikacja konstrukcji metalowych

Normy, na podstawie których przeprowadzamy certyfikację CE:

 • Tarcica EN 14081
 • Konstrukcje klejone EN 14080 / EN 15497
 • Konstrukcje drewniane EN 14250
 • Panele drewnopochodne EN 13986
 • Okna i drzwi EN 16034 / EN 14351
 • Inne

Firma BM Certification regularnie organizuje szkolenia z zakresu „wizualnie sortowanej tarcicy iglastej wg wytrzymałości” na podstawie norm:

 • BS4978
 • INSTA142
 • DIN4074
Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.