BM CertificationCertyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja łańcucha dostaw drewna wg FSC®

Certyfikacja łańcucha dostaw drewna wg FSC®

Certyfikacja łańcucha dostaw drewna potwierdza, że wykorzystywane do produkcji drewno jest pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, a materiał drewniany jest monitorowany w trakcie wszystkich procesów produkcyjnych i handlowych — od podmiotu zarządzającego lasu do producenta gotowego wyrobu.

Certyfikacja łańcucha dostaw drewna wg FSC<sup>®</sup>

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: + 48 60 77 37 607

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Otrzymaj ofertę

Co to jest łańcuch dostaw drewna?

Certyfikacja łańcucha dostaw drewna jest przeznaczona dla firm produkujących lub sprzedających produkty z drewna, w tym producentów papieru, sprzedawców i drukarni. Dzięki certyfikacji łańcucha dostaw firmy mogą poświadczyć, że wykorzystywane zrównoważonej produkcji drewno pochodzi z lasów zarządzonych w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Aby produkt mógł uzyskać certyfikat FSC, wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję, przetwarzanie wprowadzanie do obrotu produktu muszą być certyfikowane zgodnie ze standardami łańcucha dostaw drewna. Tylko po spełnieniu tego wymogu firmy te są uprawnione do stosowania deklaracji o certyfikacji i oznaczania produktów znakiem towarowym FSC, wskazując w ten sposób, że materiały pochodzą z odpowiedzialnych źródeł.

Co to jest FSC? 

Forest Stewardship Council® to międzynarodowa, niezależna, pozarządowa organizacja non-profit założona przez przedstawicieli organizacji ekologicznych i społecznych, a także właścicieli lasów i przetwórców drewna z całego świata. Rada ma na celu promowanie przyjaznej dla środowiska, społecznie odpowiedzialnej i opłacalnej globalnej gospodarki leśnej (www.fsc.org).

Dlaczego warto certyfikować łańcuch dostaw drewna FSC?

Dzięki certyfikacji łańcucha dostaw zgodnie ze standardami FSC, nie tylko deklarują Państwo swoim partnerom zobowiązanie do odpowiedzialności za zarządzanie i utrzymanie łańcucha dostaw, ale także zapewniają Państwo:

  • dodatkową wartość dodaną dla swoich produktów;
  • większą konkurencyjność i dostęp do nowych rynków;
  • zgodność z przepisami;
  • możliwość wykazania identyfikowalności źródeł materiałów;
  • możliwość używania znaków towarowych FSC;
  • gwarancję, że oferowane przez Państwa certyfikowane produkty pochodzą z przyjaznej dla środowiska, społecznie odpowiedzialnej i opłacalnej ekonomicznie globalnej gospodarki leśnej;
  • możliwość zaangażowana klientów do działania na rzecz ochrony środowiska i promowania stabilności gospodarczej.

Jak uzyskać certyfikat łańcucha dostaw drewna FSC? 

Aby uzyskać certyfikat, firma musi wdrożyć wymagania normy FSC w zakresie łańcucha dostaw drewna. Możemy zapewnić Państwu szkolenia informacyjne na temat wymagań normatywnych oraz zapewnić usługi certyfikacyjne.

Firma BM Certification świadczy usługi w zakresie certyfikacji łańcuchów dostaw drewna wg FSC we współpracy z SCS Global Services (numer licencji FSC-A000521).

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.