BM Certification
Rozporządzenie w sprawie legalności drewna (UE i Wielka Brytania)

Rozporządzenie w sprawie legalności drewna (UE i Wielka Brytania)

Wdrażając i utrzymując System Należytej Staranności zgodnie z wymogami rozporządzeń legalności drewna (UE lub UK), Państwa firma może wprowadzać produkty z drewna na rynek (odpowiednio w Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii). BM Certification została zatwierdzona jako Organizacja Monitorująca pomocna w ocenie skuteczność Systemu Należytej Staranności w celu uniknięcia ryzyka prawnego i ryzyka utraty reputacji.
Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR)
Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.