ISCC CORSIA

Korzystanie ze zrównoważonego paliwa lotniczego ma kluczowe znaczenie dla przemysłu lotniczego, ponieważ pozwala znacząco zmniejszyć ślad węglowy i złagodzić jego wpływ na zmianę klimatu. Przechodząc na odnawialne i niskoemisyjne alternatywy, takie jak biopaliwa, branża może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, wspierać zrównoważony rozwój środowiskowy i przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości podróży lotniczych.

ISCC CORSIA

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać wycenę, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Uzyskaj wycenę

Czym jest ISCC Corsia?

ISCC Corsia, międzynarodowy program kompensacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych w paliwie lotniczym w ramach zrównoważonego rozwoju dla lotnictwa międzynarodowego, to kluczowa inicjatywa globalna mająca na celu rozwiązanie problemu wpływu międzynarodowych podróży lotniczych na środowisko. Utworzona w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO), ISCC Corsia upoważnia uczestniczące linie lotnicze do kompensowania emisji dwutlenku węgla z lotów międzynarodowych poprzez zakup kredytów węglowych odpowiadających ich emisjom. Program ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ lotnictwo międzynarodowe w znacznym stopniu przyczynia się do globalnej emisji dwutlenku węgla, a bez wspólnych wysiłków na rzecz ograniczenia tych emisji ślad środowiskowy przemysłu lotniczego będzie w dalszym ciągu wzrastał w sposób niekontrolowany. ISCC Corsia zapewnia liniom lotniczym ramy umożliwiające inwestowanie w zrównoważone paliwa lotnicze i inne inicjatywy mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla, wspierając w ten sposób innowacje i postęp w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości podróży lotniczych.

Dlaczego warto certyfikować ISCC Corsia?

Uzyskanie certyfikatu ISCC Corsia oferuje szereg znaczących korzyści liniom lotniczym i innym interesariuszom branży lotniczej. Certyfikacja świadczy przede wszystkim o zaangażowaniu w odpowiedzialność środowiskową i zrównoważony rozwój, co może poprawić reputację i wiarygodność organizacji w oczach klientów, inwestorów i organów regulacyjnych. Przestrzegając rygorystycznych standardów określonych przez ISCC Corsia, linie lotnicze mogą zapewnić, że ich wysiłki w zakresie kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla będą wiarygodne, przejrzyste i zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Certyfikacja umożliwia także liniom lotniczym dostęp do nowych rynków i możliwości biznesowych, ponieważ wielu konsumentów i partnerów biznesowych coraz częściej wybiera produkty i usługi przyjazne dla środowiska. Ponadto certyfikat ISCC Corsia pomaga liniom lotniczym radzić sobie ze złożonymi wymogami regulacyjnymi oraz wykazuje zgodność z międzynarodowymi normami emisji gazów cieplarnianych, zmniejszając ryzyko kar i kontroli regulacyjnych.

Korzyści z posiadania certyfikatu ISCC Corsia:

  • Poprawa reputacji i wiarygodności: Certyfikat świadczy o zaangażowaniu w odpowiedzialność środowiskową i zrównoważony rozwój, poprawiając reputację organizacji wśród klientów, inwestorów i organów regulacyjnych.
  • Dostęp do nowych rynków i możliwości biznesowych: Certyfikacja otwiera drzwi do rynków, na których coraz bardziej cenione są ekologiczne produkty i usługi, zwiększając potencjał wzrostu i rentowności organizacji.
  • Zgodność z przepisami: Certyfikacja gwarantuje, że organizacja spełnia międzynarodowe standardy emisji lotniczych, zmniejszając ryzyko kar i kontroli.
  • Lepsze relacje z interesariuszami: Wykazanie zgodności ze standardami ISCC Corsia sprzyja zaufaniu i przejrzystości w stosunku do interesariuszy, w tym klientów, dostawców i społeczności.
  • Wkład w globalne cele zrównoważonego rozwoju: Uczestnicząc w ISCC Corsia, certyfikowane organizacje aktywnie przyczyniają się do globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia wpływu lotnictwa międzynarodowego na środowisko, dostosowując się do szerszych celów zrównoważonego rozwoju.

Jak uzyskać certyfikować?

Skontaktuj się już teraz z BM Certification, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zyskać zaufanie rynku oferując swoje produkty i zapewnić zgodność z wymogami ISCC Corsia.

Dzięki naszym usługom organizacje mogą uzyskać certyfikat i wykazać swoje zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko i zrównoważony rozwój w branży lotniczej.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.