BM CertificationCertyfikacja bezpieczeństwa żywności
System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

Bezpieczeństwo żywności, jej nieszkodliwość i potencjalne zagrożenia to temat aktualny dla każdego. Konsument musi mieć pewność, że spożywana przez niego żywność jest bezpieczna i pochodzi ze znanego źródła. Na żądanie opinii publicznej każde przedsiębiorstwo w łańcuchu żywnościowym musi być odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności i musi prowadzić wewnętrzną kontrolę warunków wstępnych oceny ryzyka zgodnie z normami.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Otrzymaj ofertę

Co to jest ISO 22000:2018?

ISO 22000:2018 to międzynarodowa norma systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opracowana w oparciu o koncepcję „High Level Structure” (HLS). System ten jest wspólny dla wszystkich nowych norm ISO i zapewnia najlepszą kompatybilność normy ISO 22000 z innymi normami, ułatwiając w ten sposób wdrażanie i integrację systemu zarządzania, zapewniając użytkownikom większą wartość.

ISO 22000 w połączeniu z podstawowymi elementami ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) i HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) świadczy o zobowiązaniu się firmy do dostarczania konsumentom bezpiecznej żywności.

Certyfikacja ISO 22000 zapewnia zgodność z wymogami kwalifikacyjnymi zamówień w przypadkach, gdy posiadanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest kryterium wyboru.

Jak uzyskać certyfikat ISO 22000?

Aby uzyskać certyfikat, firma musi wprowadzić skuteczny i monitorowany system dostaw zgodny z wymogami ISO 22000. BM Certification to akredytowana jednostka certyfikująca, która świadczy usługi w zakresie certyfikacji i szkoleń dotyczących wymagań normy ISO 22000.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

W jakim celu przeprowadzać certyfikację według ISO 22000?

Niezależna certyfikacja ISO 22000, uwzględniająca wdrożony w firmie system zarządzania bezpieczeństwem żywności, to podstawa, która łączy i systematyzuje metody i rodzaje procesów kontrolnych. W ten sposób w firmie zapewniony zostanie obrót bezpieczną i nieszkodliwą żywnością zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Wybór certyfikacji wg ISO 22000 to:

  • ocena systemu HACCP przeprowadzona przez podmiot niezależny;
  • zapewnienie konsumenta o zobowiązaniu się do ścisłego przestrzegania praktyk bezpieczeństwa żywności;
  • lepsza komunikacja i wzajemne zrozumienie wymogów bezpieczeństwa żywności od dostawców surowców po dystrybutorów żywności;
  • poprawa efektywności operacyjnej;
  • zapewnienie zgodności z wymogami przepisów i usprawnione zarządzenie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa żywności;
  • promocja rozwoju biznesu poprzez oferowanie nowych produktów i spełnienie zobowiązań umownych;
  • zapewnienie kompatybilności z innymi normami, takimi jak ISO 9001, ISO 14001 i wymaganiami HACCP.
Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.