BM CertificationCertyfikacja łańcucha dostaw
ISCC International Sustainability and Carbon Certification

ISCC International Sustainability and Carbon Certification

Wraz z rozwojem sektora przemysłowego i rolniczego zrównoważony rozwój odgrywa coraz ważniejszą rolę, tak aby proces produkcyjny firmy miał jak najmniejszy wpływ na środowisko, wydobycie surowców było identyfikowalne, i aby uwzględniony został zrównoważony rozwój społeczny. Wszystkie te aspekty są objęte międzynarodową certyfikacją zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla, która świadczy jako dowód zobowiązania i odpowiedzialności Państwa firmy dla klientów i partnerów.

ISCC International Sustainability and Carbon Certification

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać wycenę, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Uzyskaj wycenę

Co to jest International Sustainability and Carbon Certification?

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) to system certyfikacji zrównoważonego rozwoju dla wszystkich surowców rolnych i leśnych oraz powiązanych rynków. Program jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej (Renewable Energy Directive – RED) oraz dyrektywą w sprawie jakości paliw (Fuel Quality Directive – FQD)

BM Certification oferuje audyty zgodności i certyfikację w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym najlepszych praktyk i zrównoważonej produkcji, zgodnie z wymogami ISCC PLUS i ISCC EU.

Dlaczego warto certyfikować się w systemie ISCC?

Certyfikacja systemu ISCC pomaga producentom wykazać odpowiedzialność i zmniejsza ryzyko szkodliwego wpływu procesów firmy na środowisko. Certyfikacja to wiarygodna metoda, która pomaga klientom zidentyfikować firmy, które zapewniają zrównoważone dostawy surowców rolniczych.

Certyfikując system ISCC:

  • Promowana jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG)
  • Zapewnienione jest zrównoważone użytkowanie gruntów
  • Zapewnieni są partnerzy i klienci, że Państwa firma produkuje i sprzedaje zrównoważone produkty
  • Promowana jest ochrona naturalnej biosfery
  • Zapewniony jest zrównoważony rozwój społeczny

BM Certification może zapewnić certyfikację szerokiego zakresu materiałów wejściowych dotyczących Państwa działalności, a także audyty w miejscu pochodzenia surowca (gospodarstwie), które pozwolą Państwu zostać uznanym na rynku jako dostawca zweryfikowany przez ISCC. BM Certification robi to zgodnie z kryteriami certyfikacji ustanowionymi przez programy certyfikacji zrównoważonego rozwoju ISCC PLUS,  ISCC EU oraz ISCC Japan Fit. Łączone audyty BM Certification umożliwiają nam wydawanie obu certyfikatów zgodnie z wymaganiami rynku.

ISCC EU obejmuje materiały wejściowe, takie jak wszystkie rodzaje surowców rolniczych i leśnych, odpady i pozostałości, biogazy i algi.

ISCC PLUS obejmuje wszystkie rodzaje surowców rolniczych i leśnych, odpady rolnicze i pozostałości po przetwórstwie.

ISCC Japan FIT ustanawia system motywacyjny do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Japonii, obejmujący dotacje na zakup łupin jądra palmowego i pni palmowych.

Jak się certyfikować?

Pierwszym krokiem w kierunku certyfikacji jest zrozumienie, w jaki sposób certyfikacja ISCC działa w Państwa sektorze biznesowym, obsługującym różne towary na różnych rynkach. Kolejnym krokiem jest zlecenie BM Certification przeprowadzenia całego procesu certyfikacji ISCC. Process obejmuje też rejestrację na stronie ISCC, wypełniając formularz rejestracyjny.

Po zawarciu umowy i zarejestrowaniu się na stronie ISCC, jest czas na wdrożenie jakościowego systemu ISCC w Państwa firmie. W wyniku pomyślnie zakończonego audytu certyfikującego Twoja firma otrzyma certyfikat potwierdzający zgodę z systemem ISCC. Po otrzymaniu certyfikatu mają Państwo prawo do handlu zrównoważonymi materiałami, a także do używania logo ISCC.

Skontaktuj się z BM Certification już teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zwiększyć zaufanie rynku, oferując swoje produkty i zapewnić zgodność z wymaganiami ISCC.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.