BM CertificationCertyfikacja łańcucha dostaw
SURE – unijny system weryfikacji

SURE – unijny system weryfikacji

Dnia 21 grudnia 2018 roku weszła w życie Dyrektywa (UE) 2018/2001 (RED II), wedle której operatorzy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biomasy są zobowiązani do przedstawienia dowodu na zrównoważone wytwarzanie i wykorzystywanie biomasy do określonej mocy cieplnej. Certyfikat SURE ma na celu zapewnienie tych dowodów na zrównoważony rozwój.

SURE – unijny system weryfikacji

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Otrzymaj ofertę

Co to jest schemat weryfikacji SURE?

SURE to skrót od SUstainable REsources Verification Scheme. Jest to dobrowolny system weryfikacji łańcuchów dostaw biopaliw stałych i gazowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE dotyczącej energii odnawialnej (RED II).

Jak uzyskać certyfikat SURE?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

 

Dlaczego warto certyfikować zgodnie ze standardem SURE?

Certyfikacja pomaga producentom podjąć odpowiedzialne decyzje i zmniejsza ryzyko szkodliwych procesów dla środowiska. Certyfikacja SURE umożliwia dostęp do wszystkich unijnych rynków energii elektrycznej i ciepła oraz związanych z tym dotacji.

Certyfikując się w systemie SURE:

  • Przestrzegane są wymagania RED II
  • Promowana jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG).
  • Zapewnione jest zrównoważone użytkowanie gruntów
  • Partnerzy i klienci zapewnieni są, że Państwa firma produkuje i sprzedaje zrównoważone produkty
  • Zapewniony jest zrównoważony rozwój społeczny
Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.