BM CertificationCertyfikacja bezpieczeństwa żywności
GLOBALG.A.P. Good Agricultural Practice

GLOBALG.A.P. Good Agricultural Practice

W ostatnim czasie duże sieci spożywcze i inni partnerzy coraz częściej wymagają od rolników i innych producentów żywności potwierdzenia jakości, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego pochodzenia swoich produktów. Jednym ze sposobów wykazania tego jest certyfikacja organizacji zgodnie z wymaganiami GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. Good Agricultural Practice

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Otrzymaj ofertę

Czym jest plik GLOBALG.A.P.

G.A.P. oznacza Dobre Praktyki Rolnicze. Producent żywności certyfikowany zgodnie z GLOBAL G.A.P.  musi wykazać odpowiedzialne podejście do uprawy żywności i uprawy gruntów rolnych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego rozwoju. GLOBALG.A.P. jest najczęściej stosowanym systemem certyfikacji rolnictwa.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat zgodnie ze schematem GLOBALG.A.P.?

Wielu sprzedawców detalicznych wymaga od dostawców wykazania bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru praktyk rolniczych. Certyfikat GLOBALG.A.P. jest wysoko ceniony jako zapewnienie bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rozwóju w rolnictwie. Pracując zgodnie z GLOBALG.A.P. producenci mogą sprzedawać swoje produkty zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo. Certyfikacja GLOBALG.A.P. pozwala producentom na rozszerzenie działalności i dostęp do dodatkowych rynków.

Standard GLOBALG.A.P. jest dostępny w trzech obszarach produkcyjnych: ziarno / rośliny (w tym kwiaty i rośliny ozdobne), zwierzęta gospodarskie i akwakultura.

Wybierając certyfikację GLOBALG.A.P.

  • zwiększają Państwo wartość dodaną swoich produktów;
  • uzyskują Państwo dostęp do nowych rynków, klientów i dostawców;
  • zmniejszają Państwo zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i produktów, a także zagrożenie dla własnej reputacji;
  • poprawiają Państwo wydajność gospodarstw;
  • otrzymują Państwo numery identyfikacyjne i identyfikowalność wydaną przez GLOBALG.A.P. na poziomie business-to-business.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.