BM CertificationCertyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja łańcucha dostaw drewna PEFC

Certyfikacja łańcucha dostaw drewna PEFC

Certyfikacja łańcucha dostaw drewna potwierdza, że wykorzystywane do produkcji drewno jest pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, a materiał drewniany jest monitorowany w trakcie wszystkich procesów produkcyjnych i handlowych — od podmiotu zarządzającego lasem do producenta gotowego wyrobu.

Certyfikacja łańcucha dostaw drewna PEFC

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Otrzymaj ofertę

Czym jest łańcuch dostaw drewna?

Certyfikacja łańcucha dostaw drewna jest przeznaczona dla firm produkujących lub sprzedających produkty z drewna, w tym producentów papieru, sprzedawców i drukarni. Dzięki certyfikacji łańcucha dostaw firmy mogą zaświadczyć, że wykorzystywane w produkcji drewno pochodzi z odpowiednio zarządzanych lasów, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Aby produkt mógł uzyskać certyfikat PEFC, wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję, przetwarzanie, przepakowywanie i wprowadzanie do obrotu tego produktu muszą być certyfikowane zgodnie z normami łańcucha dostaw drewna. Tylko po spełnieniu tego wymogu firmy te są uprawnione do stosowania deklaracji o certyfikacji i oznaczania produktów znakiem towarowym PEFC, wskazując w ten sposób, że materiały pochodzą z odpowiedzialnych źródeł.

Co to jest PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to międzynarodowy system certyfikacji lasów, który promuje zrównoważone leśnictwo w oparciu o kompleksowe podejście uwzględniające kryteria ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Certyfikacja lasów weryfikuje zrównoważoną gospodarkę leśną i wykorzystanie lasów. Produkt ze znakiem towarowym i/lub oznakowaniem materiału z certyfikatem PEFC zapewnia operatorom i konsumentom pewność, że surowce użyte do produkcji tego wyrobu pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Dlaczego warto certyfikować łańcuch dostaw drewna PEFC?

Dzięki certyfikacji łańcucha dostaw zgodnie ze normami PEFC, nie tylko deklarują Państwo swoim partnerom zobowiązanie do odpowiedzialności za skuteczne zarządzanie i utrzymanie łańcucha dostaw, ale także zapewniają Państwo:

  • dodatkową wartość dodaną dla swoich produktów;
  • większą konkurencyjność i dostęp do nowych rynków;
  • zgodność z przepisami;
  • możliwość wykazania identyfikowalności źródeł materiałów;
  • możliwość używania znaków towarowych PEFC;
  • gwarancję, że oferowane przez Państwa certyfikowane produkty pochodzą z przyjaznej dla środowiska, społecznie odpowiedzialnej i opłacalnej ekonomicznie globalnej gospodarki leśnej;
  • możliwość zaangażowana klientów do działania na rzecz ochrony środowiska i promowania stabilności gospodarczej.

Jak uzyskać certyfikat łańcucha dostaw drewna PEFC?

Aby uzyskać certyfikat, firma musi wdrożyć wymagania normy PEFC w zakresie łańcucha dostaw drewna. Możemy zapewnić Państwu szkolenia informacyjne na temat wymagań normatywnych oraz zapewnić usługi certyfikacyjne.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Kod licencyjny: PEFC/12-44-001

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.