BM CertificationCertyfikacja bezpieczeństwa żywności
Międzynarodowy standard BRCGS dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

Międzynarodowy standard BRCGS dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

Kwestie bezpieczeństwa i ochrony konsumentów stają się coraz ważniejsze. Pewność, że producenci żywności pracują według najwyższych standardów na wszystkich etapach łańcucha dostaw, stała się warunkiem pomyślnego rozwoju przemysłu spożywczego.

Brand Reputation Through Compliance (BRC), dawniej British Retail Consortium, jest wiodącą, uznaną na arenie międzynarodowej organizacją handlową, która opracowała i zatwierdziła zestaw wymagań norm BRCGS w ramach międzynarodowego programu certyfikacji bezpieczeństwa i jakości produktów.

Międzynarodowy standard BRCGS dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać wycenę, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Uzyskaj wycenę

Czym jest globalny standard BRCGS?

Standard BRCGS jest uznawany przez Global Food Safety Initiative Group (GFSI) i dotyczy firm działających na światowym rynku żywności, niezależnie od kraju pochodzenia produktu. GFSI to program porównawczy i walidacyjny, który zapewnia globalnemu przemysłowi spożywczemu ramy dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i certyfikacji produktów.

Jak uzyskać certydikat BRCGS?

Aby uzyskać certyfikat, firma musi wdrożyć system bezpieczeństwa żywności spełniający wymagania Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności BRCGS. BM Certification, akredytowana jednostka certyfikująca, może świadczyć usługi certyfikacyjne i szkolenia w zakresie wymagań normy BRCGS.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat BRC GS?

Standard BRCGS został doceniony przez producentów żywności na całym świecie. Certyfikacja według tej normy potwierdza przestrzeganie przez Twoją firmę następujących systemów jakości: HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli), dobra praktyka produkcyjna, dobra praktyka higieniczna, dobra praktyka laboratoryjna. Pomaga także sprzedawcom detalicznym żywności, producentom i właścicielom marek w wypełnianiu obowiązków prawnych.

Wybierając certyfikat bezpieczeństwa żywności BRCGS:

  • poznasz wymagania dotyczące certyfikacji producentów i sprzedawców żywności;
  • zapewnisz ochronę reputacji produktu właścicielom marek;
  • masz pewność ulepszenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
  • zwiększysz zaufanie do swoich produktów;
  • będziesz stale ulepszać swoje systemy i zwiększać nowe możliwości biznesowe;
  • ograniczysz ilość odpadów produktowych promując recykling produktów i wycofywanie produktów;
  • wykażesz swoje zaangażowanie w zapewnianie klientom bezpiecznej żywności;
  • rozniesz swój biznes, gdyż certyfikat BRC jest uznawany przez GFSI, a także przez największych detalistów i producentów żywności.

BM Certification oferuje tę usługę za pośrednictwem partnera współpracującego.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.