BM CertificationNowości
Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR)

Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR)

Unia Europejska przyjęła rozporządzenie mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu rynku UE na globalne wylesianie i degradację lasów na całym świecie. Jednocześnie ma na celu ochronę praw społeczności tubylczych.

Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR)

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać wycenę, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Uzyskaj wycenę

Co to jest EUDR?  

Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR) nakłada obowiązek należytej staranności na firmy, które wprowadzają na rynek UE towary związane z wylesianiem i degradacją lasów. Towary te obejmują: wołowinę, kakao, kawę, olej palmowy, kauczuk, soję i drewno.

Zgodnie z EUDR siedem towarów i powiązanych z nimi produktów musi spełniać wymogi związane z ograniczeniem wylesiania i degradacji lasów, aby mogły być sprzedawane lub eksportowane na rynek UE.

Przedsiębiorcy i handlowcy, którzy chcą wprowadzić te produkty na rynek UE lub wywieźć je z UE, muszą wdrożyć system kontroli legalności, przeprowadzając ocenę ryzyka i uzyskując współrzędne geograficzne położenia (szerokość i długość geograficzna) działek, na których odnośne towary zostały wyprodukowane lub pozyskane, jak również daty produkcji lub zakres czasowy. Aby odprawić towar, przedsiębiorcy będą musieli złożyć oświadczenie o kontroli legalności wraz ze zgłoszeniem celnym, stworzony zostanie scentralizowany system informacyjny kontrolowany przez instytucje państwowe do wprowadzania i przechowywania tych informacji.

EUDR nie ma zastosowania do towarów wyprodukowanych przed wejściem w życie rozporządzenia (z wyjątkiem produktów z drewna podlegających wymogom EUTR) ani do towarów wykonanych w całości z materiału, który osiągnął koniec cyklu życia produktu i w innym przypadku zostałby usunięty jako odpad.

Jak wykazać zgodność z wymaganiami EUDR?  

Przed wprowadzeniem odpowiednich produktów na rynek UE lub ich wywozem przedsiębiorcy i handlowcy muszą złożyć właściwemu organowi deklarację legalności. Celem tego wymogu jest zagwarantowanie, że towary wprowadzane na rynek UE nie zostały pozyskane z terenów lub terytoriów, na których od dnia 31 grudnia 2020 r. nastąpiła degradacja lasów lub wylesianie.

Aby przestrzegać tego rozporządzenia, operatorzy i handlowcy muszą:

  • zebrać szczegółowe informacje wykazujące, że produkty są zgodne z EUDR;
  • przeprowadzić ocenę ryzyka w odniesieniu do każdego produktu w celu ustalenia możliwego ryzyka niezgodności z EUDR;
  • ograniczyć ryzyko, przeprowadzając niezależne ankiety/audyty, gromadząc dodatkową dokumentację lub współpracując z dostawcami.

Operatorzy i handlowcy muszą przeprowadzać kompleksowe oceny ryzyka, które uwzględniają, czy towary zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, przy jednoczesnym wyraźnym przestrzeganiu zasady dobrowolnej zgody ludności tubylczej.

BM Certification od kilku lat jest uznawana za organizację monitorującą w celu świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie drewna (EUTR). Wykorzystując naszą rozległą wiedzę specjalistyczną i zdobytą wiedzę, jesteśmy dobrze przygotowani, aby pomóc Państwu w spełnieniu wymagań EUDR. Uprzejmie zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym biurem BM Certification w celu zapoznania się z różnymi dostępnymi możliwościami.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.