BM CertificationNowości
Czy w mojej firmie powinien zostać wdrożony system zarządzania ciągłością działania?

Czy w mojej firmie powinien zostać wdrożony system zarządzania ciągłością działania?

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i niepewnym świecie firmy działające w krytycznych branżach, takich jak opieka zdrowotna, finanse, energia i transport, stają w obliczu coraz większej liczby zagrożeń, które mogą zakłócić ich działalność i zagrozić ich zdolności do obsługi klientów. Takie zakłócenia mogą mieć znaczący wpływ na ich reputację, stabilność finansową i zobowiązania prawne. Aby zmniejszyć te zagrożenia, wiele organizacji zwraca się do ISO 22301.

Czy w mojej firmie powinien zostać wdrożony system zarządzania ciągłością działania?

ISO 22301 zapewnia organizacjom ramy do opracowywania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia BCMS (system zarządzania ciągłością działania). Norma określa wymagania dotyczące ustanowienia BCMS, który może identyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyka dla krytycznych procesów biznesowych organizacji oraz opracować odpowiednie środki zapobiegania, łagodzenia i reagowania na takie incydenty.

Niektóre korzyści, jakie firmy działające w krytycznych branżach mogą uzyskać dzięki wdrożeniu ISO 22301:

 • Zapewnienie ciągłości procesów krytycznych
  ISO 22301 umożliwia organizacjom identyfikowanie i ustalanie priorytetów krytycznych procesów biznesowych oraz opracowywanie środków zapewniających ich ciągłość w przypadku nieoczekiwanego incydentu. Identyfikując i ograniczając potencjalne ryzyko, firmy mogą zapewnić sobie lepsze przygotowanie do utrzymania ciągłości biznesowej i zminimalizowania wpływu wszelkich zakłóceń.
 • Zwiększenie zaufania i zadowolenia klientów
  Firmy działające w krytycznych branżach ponoszą znaczną odpowiedzialność wobec swoich klientów, którzy polegają na ich usługach. Wdrażając BCMS zgodnie z normą ISO 22301, organizacje mogą wykazać swoje zaangażowanie w zapewnienie ciągłości swoich usług, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania i zadowolenia klientów.
 • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi
  Organizacje działające w krytycznych branżach podlegają wielu wymogom prawnym i regulacyjnym. Zgodność z tymi wymaganiami jest niezbędna, aby uniknąć odpowiedzialności prawnej i uszczerbku na reputacji. ISO 22301 może pomóc organizacjom w spełnieniu tych wymagań, zapewniając ramy do identyfikacji i łagodzenia ryzyka oraz zapewnienia ciągłości ich krytycznych procesów biznesowych.
 • Ulepszone zarządzanie ryzykiem
  ISO 22301 pomaga organizacjom opracować systematyczne podejście do zarządzania ryzykiem, umożliwiając im identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń oraz opracowanie odpowiednich środków zapobiegania im lub ich łagodzenia. W ten sposób firmy mogą poprawić swoje ogólne możliwości zarządzania ryzykiem i być lepiej przygotowane do reagowania na nieoczekiwane incydenty.
 • Przewaga konkurencyjna
  Wdrażając BCMS zgodnie z normą ISO 22301, organizacje mogą wykazać swoje zaangażowanie w jakość i odporność, co może pomóc im w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym klienci coraz częściej szukają firm, które mogą świadczyć wysokiej jakości usługi i są odporne na nieoczekiwane zdarzenia.

BM Certification we współpracy z TDL SCHOOL oferuje bezpłatne seminarium informacyjne na temat Business Continuity Overview, zapraszamy do aplikowania na naszej stronie internetowej: https://pl.bmcertification.com/szkolenia/#14327

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.

Autor
Snežana Skudrova
Kierownik Zakładu Certyfikacji Systemów Zarządzania