BM CertificationNowości
BM Certification rozszerza swój zakres usług o szereg usług weryfikacji Śladu Węglowego

BM Certification rozszerza swój zakres usług o szereg usług weryfikacji Śladu Węglowego

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla stało się najwyższym priorytetem dla wielu firm i osób prywatnych na całym świecie. Jednym ze sposobów pomiaru i zarządzania emisjami dwutlenku węgla jest certyfikacja śladu węglowego. Certyfikacja śladu węglowego to proces ilościowego określania emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez działalność osób lub organizacji oraz sprawdzania, czy podjęli oni kroki w celu ograniczenia tych emisji.

BM Certification rozszerza swój zakres usług o szereg usług weryfikacji Śladu Węglowego

BM Certification oferuje weryfikację obliczeń śladu węglowego według różnych uznanych międzynarodowo schematów, takich jak:

  • Corporate Carbon Footprint Verification – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)
  • Product Carbon Footprint Verification (ISO 14067, PAS 2050)
  • Sustainability Report Verification (GRI standard)
  • ISO 20121 Sustainable Events Verification
  • CDP Water & Carbon Verification – Carbon Disclosure Verification ISO 14046 Water Footprint Verification

Weryfikacja schematów śladu węglowego jest ważna, ponieważ gwarantuje, że zgłoszony ślad węglowy produktu, usługi lub organizacji jest obliczyony w sposób dokładny i wiarygodny.

Weryfikacja pomaga zbudować zaufanie do dokładności obliczeń śladu węglowego i związanych z tym oświadczeń od firm. Zapewnia również interesariuszom, takim jak klienci, inwestorzy i organy regulacyjne, że organizacja jest zaangażowana w redukcję emisji dwutlenku węgla i podejmuje odpowiedzialne kroki w celu uwzględnienia swojego wpływu na środowisko.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej: https://pl.bmcertification.com/kontakt/

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.