Gold standard (GS)

Gold standard (GS)

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: +48 607 737 607

Jeśli chcą Państwo otrzymać wycenę, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Uzyskaj wycenę

Co to jest Gold Standard (GS)?

Gold Standard (GS) to standard certyfikacji projektów kompensacji emisji dwutlenku węgla i kredytów węglowych, który wykracza poza podstawowe wymagania Protokołu z Kioto i innych międzynarodowych mechanizmów rozliczania emisji dwutlenku węgla. Gold Standard został opracowany przez organizację non-profit o nazwie Gold Standard Foundation i ma na celu zapewnienie, że projekty kompensujące emisję dwutlenku węgla nie tylko redukują lub usuwają emisję gazów cieplarnianych, ale także zapewniają dodatkowe korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Projekty ubiegające się o certyfikat Złotego Standardu muszą zostać poddane rygorystycznemu monitorowaniu i weryfikacji przez stronę trzecią, aby zapewnić dokładny pomiar i raportowanie deklarowanych redukcji emisji i zrównoważonego rozwoju. Gold Standard rozwiązuje kwestię „trwałości”, wymagając od projektów wdrożenia środków zapobiegających odwróceniu redukcji emisji. Na przykład w projektach dotyczących leśnictwa stosuje się zabezpieczenia chroniące przed wylesianiem lub degradacją.

Po pomyślnej walidacji i weryfikacji projekty posiadające certyfikat Gold Standard mogą wystawić Gold Standard VER (Verified Emission Reductions), czyli kredyty węglowe. Każdy Gold Standard VER reprezentuje jedną tonę metryczną emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e), którą projekt zredukował lub usunął.

Dlaczego Twoja firma powinna wdrożyć Gold Standard (GS)?

Wdrożenie Gold Standard (GS) w Twojej firmie może przynieść szereg korzyści, szczególnie jeśli Twoja organizacja stara się wykazać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za środowisko i rozwój społeczny. Oto kilka powodów, dla których Twoja firma może rozważyć wdrożenie  Gold Standard:

  • Wiarygodna kompensacja emisji dwutlenku węgla: Gold Standard zapewnia, że projekty kompensacji emisji dwutlenku węgla wykraczają poza podstawowe redukcje emisji, zapewniając wiarygodne i przyjazne dla środowiska kredyty węglowe (Gold Standard VER). Może to poprawić reputację Twojej firmy w zakresie odpowiedzialności za środowisko.
  • Wsparcie zrównoważonych praktyk: Wspierając projekty GS, Twoja firma może zachęcać do zrównoważonego użytkowania gruntów, leśnictwa, energii odnawialnej i innych praktyk, które promują długoterminowy dobrostan środowiskowy i społeczny.
  • Zaangażowanie w zrównoważony rozwój: GS może być kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju Twojej firmy, pomagając jej osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, cele w zakresie redukcji emisji i inne cele środowiskowe.
  • Wiarygodność: kredyty węglowe z certyfikatem GS są powszechnie uznawane i szanowane na dobrowolnym rynku emisji dwutlenku węgla, co czyni je atrakcyjnymi dla klientów, inwestorów i partnerów.
  • Dostęp do rynku: kredyty węglowe z certyfikatem GS mogą ułatwić dostęp do zielonych rynków i umożliwić Twojej firmie udział w handlu uprawnieniami do emisji, rynkach zgodności i dobrowolnych programach offsetowych.
Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.